MONITORING GAMMA-PORTAL

zdjęcieMONITORING GAMMA-PORTALMONITORING GAMMA-PORTAL jest systemem opartym na kilku niezależnie działających bramkach typu gamma przeznaczonym do wykrywania i lokalizacji źródeł promieniowania gamma oraz materiałów jądrowych w średnich i dużych lokalizacjach. Budowa urządzenia oparta jest o wersję sygnalizatora scyntylacyjnego opartego na bardzo czułym scyntylatorze typu CsI(Tl) bądź sondzie scyntylacyjnej z detektorem typu NaI(Tl).

BUDOWA

Sygnalizacja przekroczenia zarejestrowanego tła promieniowania jest realizowana poprzez sygnalizator optyczno-akustyczny. Istnieje opcja doboru odpowiedniego sygnalizatora bądź wieży sygnalizacyjnej w zależności od aplikacji.

Po włączeniu następuje automatyczna kontrola sprawności przyrządu - sygnalizowane są wszelkie niesprawności. Następuje również zapamiętanie poziomu tła naturalnego promieniowania, po czym sygnalizator przechodzi do trybu pracy. Włączenie alarmu następuje w chwili, gdy poziom promieniowania pochodzący od źródła przekroczy nastawiony próg.

W momencie wykrycia podwyższonego poziomu promieniowania w celu dokładnego zlokalizowania materiału promieniotwórczego można posłużyć się przenośnym INDYKATOREM PROMIENIOWANIA ABG-10, który jest elementem opcjonalnym systemu.

W przypadku bardzo trudnych warunków do lokalizacji materiału promieniotwórczego (duży stopień ekranowania ze względu na występujące elementy złomowe, warunki pogodowe, niesprzyjająca geometria pomiaru) w wydzielonej części odpadów podejrzanych o skażenie, do tego celu należy użyć monitora o względnie większej czułości niż wspomniany wyżej indykator. GAMMA TRACER GT2-1 to przenośny monitor promieniowania gamma z wbudowanym bardzo czułym detektorem półprzewodnikowym CdZnTe, który pozwala na wykrywanie i lokalizowanie materiałów radioaktywnych w złomie, odpadach medycznych bądź innych pozostałościach. Miernik może być używany jako dozymetr aktywujący alarm akustyczny, optyczny i wibracyjny w momencie przekroczenia wcześniej ustawionych wartości progów mocy dawki.

Więcej o praktycznych wskazówkach poprawnego wykonania pomiaru, mającego na celu wyszukanie i zlokalizowanie materiału promieniotwórczego w złomie bądź odpadach, znajdziecie na stronie: https://www.dozymetris.pl/przydatne-informacje-techniczne

Tam należy wybrać temat: 10. WYKRYWANIE MATERIAŁU RADIOAKTYWNEGO W ZŁOMIE I ODPADACH - POPRAWNE PRZEPROWADZENIE POMIARU